Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /www/doc/www.poradcestaveb.cz/www/wp-content/themes/digiprojekt/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

PORADENSTVÍ
KONZULTACE

 • STAVEBNÍ LEGISLATIVA
 • STAVEBNÍ ZÁMĚRY
 • SMLUVNÍ ZABEZPEČENÍ STAVEB
 • PŘÍPRAVA STAVBY
 • KVALITA, JAKOST, TECHNOLOGIE, CENY STAVEB STAVBY

ZASTOUPENÍ
INVESTORA

 • ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
  STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • SPRÁVNÍ ORGÁNY
 • SPRÁVCI SÍTĚ
 • SOUSEDÉ, ORGÁNY OBCÍ
 • PROJEKTANTI STAVEBNÍ FIRMY

SOLÁRNÍ
SYSTÉMY

 • ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ
 • FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY
 • DODÁVKY A MONTÁŽ
 • SMLOUVY PRO PROJEKTY A VÝSTAVBU
 • DOTACE NA KLÍČ, STAVEBNÍ PROJEKCE
Sunny money

    solární energetické systémy

STAVEBNÍ PORADENSTVÍ A KONZULTACE

odborné poradenství v oblastech problematiky

  • STAVEBNÍ ZÁKON A NÁVAZNÁ STAVEBNÍ LEGISLATIVA
  • SMLOUVY O DÍLO PROJEKTANT, TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
  • POSOUZENÍ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ
  • PŘÍPRAVA STAVBY
  • SMLOUVY O DÍLO PRO REALIZACI STAVBY
  • CENY PŘÍPRAVNÝCH A REALIZAČNÍCH PRACÍ


kontaktní kancelář: Zlín – Malenovice, tř. 3. května 325, budova Teno, parkoviště přímo před kancelářemi
v případě potřeby konzultace přímo v terénu
TERMÍN nutno prosím vždy dohodnout předem formou elektronické pošty a telefonicky
kompletní informace v části KONTAKT

ZASTOUPENÍ INVESTORA STAVBY

zastupuji investora stavby v jednáních

  • NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ – ÚZEMNÍ, STAVEBNÍ, KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ
  • S DOTČENÝMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
  • SE SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
  • S PROJEKTANTY A PŘÍPRAVÁŘI STAVEB
  • SE ZÁSTUPCI REALIZAČNÍCH FIREM
  • SE SOUSEDY, SPOLUVLASTNÍKY V RÁMCI SVJ APOD.


automaticky platí pro kraj Zlínský
ostatní regiony na základě předchozí dohody
ROZSAH A ČASOVÝ PLÁN nutno prosím vždy dohodnout předem
kompletní informace v části KONTAKT

PORADENSTVÍ PRO STAVBU RODINNÉHO DOMU

poskytuji kompletní poradenství a konzultace v oblastech

  • KONZULTACE VSTUPNÍHO ZÁMĚRU PRO VÝSTAVBU RD
  • OPTIMALIZACE KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU A ENERGETIKY, SOLÁRNÍ SYSTÉMY
  • ZPRACOVÁNÍ SMLUV PRO VYHOTOVENÍ PROJEKTU A REALIZACI RD
  • OPTIMALIZACE FINANČNÍHO ROZPOČTU STAVBY
  • PŘÍPRAVNÁ FÁZE TVORBY PROJEKTU A REALIZACE STAVBY
  • VYŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO POVOLENÍ


kontaktní kancelář: Zlín – Malenovice, tř. 3. května 325, budova Teno, parkoviště přímo před kancelářemi
v případě potřeby konzultace přímo v terénu
TERMÍN nutno prosím vždy dohodnout předem formou elektronické pošty a telefonicky
kompletní informace v části KONTAKT

Kontakt


Ing. Luděk Rafaj 

Kontaktní kancelář:
tř. 3. května 325, 763 02 Zlín - Malenovice
e-mail: poradce@poradcestaveb.cz
www.poradcestaveb.cz

Zpráva od Vás

PORADCESTAVEB © 2024 Všechna práva vyhrazena. Created & Powered by Rafabrika ®