PORADENSTVÍ
KONZULTACE

 • STAVEBNÍ LEGISLATIVA
 • STAVEBNÍ ZÁMĚRY
 • SMLUVNÍ ZABEZPEČENÍ STAVEB
 • PŘÍPRAVA STAVBY
 • KVALITA, JAKOST, TECHNOLOGIE, CENY STAVEB

ZASTOUPENÍ
INVESTORA

 • ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
  STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • SPRÁVNÍ ORGÁNY
 • SPRÁVCI SÍTĚ
 • SOUSEDÉ, ORGÁNY OBCÍ
 • PROJEKTANTI STAVEBNÍ FIRMY

PORADENSTVÍ
PRO RD

 • STAVEBNÍ ZÁMĚRY
 • OPTIMALIZACE ROZPOČTŮ, ÚSPORY
 • KONSTRUKCE - TOPENÍ - VĚTRÁNÍ
 • SMLOUVY PRO PROJEKTY A VÝSTAVBU
 • PŘÍPRAVA A ORGANIZACE STAVBY

STAVEBNÍ PORADENSTVÍ A KONZULTACE

poskytuji odborné poradenství v oblastech problematiky

  • STAVEBNÍ ZÁKON A NÁVAZNÁ STAVEBNÍ LEGISLATIVA
  • SMLOUVY O DÍLO PROJEKTANT, TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
  • POSOUZENÍ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ
  • PŘÍPRAVA STAVBY
  • SMLOUVY O DÍLO PRO REALIZACI STAVBY
  • CENY PŘÍPRAVNÝCH A REALIZAČNÍCH PRACÍ


kontaktní kancelář: Zlín – Malenovice, tř. 3. května 325, budova Teno, parkoviště přímo před kancelářemi
v případě potřeby konzultace přímo v terénu
TERMÍN nutno prosím vždy dohodnout předem formou elektronické pošty a telefonicky
kompletní informace v části KONTAKT

ZASTOUPENÍ INVESTORA STAVBY

zastupuji investora stavby v jednáních

  • NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ – ÚZEMNÍ, STAVEBNÍ, KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ
  • S DOTČENÝMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
  • SE SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
  • S PROJEKTANTY A PŘÍPRAVÁŘI STAVEB
  • SE ZÁSTUPCI REALIZAČNÍCH FIREM
  • SE SOUSEDY, SPOLUVLASTNÍKY V RÁMCI SVJ APOD.


automaticky platí pro kraj Zlínský
ostatní regiony na základě předchozí dohody
ROZSAH A ČASOVÝ PLÁN nutno prosím vždy dohodnout předem
kompletní informace v části KONTAKT

PORADENSTVÍ PRO STAVBU RODINNÉHO DOMU

poskytuji kompletní poradenství a konzultace v oblastech

  • KONZULTACE VSTUPNÍHO ZÁMĚRU PRO VÝSTAVBU RD
  • OPTIMALIZACE KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU A ENERGETIKY RD
  • ZPRACOVÁNÍ SMLUV PRO VYHOTOVENÍ PROJEKTU A REALIZACI RD
  • OPTIMALIZACE FINANČNÍHO ROZPOČTU STAVBY
  • PŘÍPRAVNÁ FÁZE TVORBY PROJEKTU A REALIZACE STAVBY
  • VYŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO POVOLENÍ


kontaktní kancelář: Zlín – Malenovice, tř. 3. května 325, budova Teno, parkoviště přímo před kancelářemi
v případě potřeby konzultace přímo v terénu
TERMÍN nutno prosím vždy dohodnout předem formou elektronické pošty a telefonicky
kompletní informace v části KONTAKT

Kontakt


Ing. Luděk Rafaj

telefon: 702 146 786
e-mail: poradce@poradcestaveb.cz

Kontaktní kancelář:
tř. 3. května 325, 763 02 Zlín - Malenovice

Zpráva od Vás
Copyright © 2020 PORADCE STAVEB. Všechna práva vyhrazena.